FaceBook-ButtonLike en volg ons op Facebook zodat u op de hoogte blijft van belangrijke ontwikkelingen over de jaarmarkten te Zandvoort.

Deelnemers info

Er worden in 2018 4 jaarmarkten georganiseerd in Zandvoort op de volgende data: zondag 6 mei, zondag 10 juni, zondag 22 juli en zondag 26 augustus . (alle markten behoudens goedkeuring Burgemeester en Wethouders)

Inschrijven op de jaarmarkten in het centrum van Zandvoort staat voor iedereen open. Zowel handelaren als particulieren en andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een plaats of kraam. Er kan vanaf 8 januari weer worden ingeschreven.

Voor iedere deelnemer aan de Jaarmarkten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Inschrijvers worden geacht hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan. Klik hier voor de algemene voorwaarden online of download hier een PDF versie van onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

U kunt zich online via deze website inschrijven. Wilt u een inschrijving faxen of per post aan ons doen toekomen download dan het inschrijfformulier welke u kunt printen, invullen en faxen naar 055-5766863. Opsturen kan ook naar: KMG Events, Zwolseweg 293, 7345 AA Wenum Wiesel.

Sponsoren